Số / Ký hiệu: 4716/UBND-KGVX1
Trích yếu: Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2017-2018
Loại văn bản:
Loại khác
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
:Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành:
29/07/2017
Ngày có hiệu lực:
29/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
4716/UBND-KGVX1: Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2017-2018
Nội dung trong tệp đính kèm