Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Loại khác (81)
Trích yếu: V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày có hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tôi thiêu vùng mới từ ngày 01/01/2019
Ngày ban hành:
27/12/2018
Ngày có hiệu lực:
27/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thanh toán trực tiếp chỉ phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tế
Ngày ban hành:
19/11/2018
Ngày có hiệu lực:
19/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục Kèm theo Công văn số: 1217 /BHXH-GĐBHYT ngày 05 tháng 11/2018 của BHXH tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT ngoại tỉnh năm 2019.
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2017-2018
Ngày ban hành:
29/07/2017
Ngày có hiệu lực:
29/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tuyển chọn cử đi đào tạo tiếng Anh chuyên ngành tại New Zealand
Ngày ban hành:
06/01/2017
Ngày có hiệu lực:
06/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực