Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (57)
Trích yếu: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
02/12/2014
Ngày có hiệu lực:
02/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
05/06/2012
Ngày có hiệu lực:
05/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
01/01/2012
Ngày có hiệu lực:
01/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
30/09/2014
Ngày có hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
23/09/2014
Ngày có hiệu lực:
23/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
30/06/2014
Ngày có hiệu lực:
30/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013
Ngày ban hành:
03/01/2014
Ngày có hiệu lực:
03/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành về quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
08/08/2013
Ngày có hiệu lực:
08/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực