Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (36)
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
01/01/2012
Ngày có hiệu lực:
01/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
01/01/2012
Ngày có hiệu lực:
01/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
01/01/2012
Ngày có hiệu lực:
01/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
01/01/2012
Ngày có hiệu lực:
01/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực