Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

20/04/2020 10:55 AM


THỨ HAI: Ngày 20/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc họp BCH Đảng ủy cơ quan. Điểm tại phòng họp số 2.
- 14 giờ 00: Giám đốc cùng đ/c Nguyên đi công tác tỉnh Sóc Trăng.
- 13 giờ 00: Phân công đ/c Quang Khải - Trưởng phòng Quản lý thu đi công tác tại BHXH huyện Phụng Hiệp.
THỨ BA: Ngày 21/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Giám đốc dự họp bàn phương án tổ chức khám sức khỏe cán bộ năm 2020. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Giám đốc, Các Phó Giám đốc cùng Trưởng các phòng họp giao ban tháng 4. Điểm tại phòng họp số 2.
THỨ TƯ: Ngày 22/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc tham dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy thông qua Kế hoạch kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.
- 07 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp với Lãnh đạo Sở Y tế để thống nhất thuốc đấu thầu lần 2 đối với các mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu, (Phòng Giám định BHYT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2.
THỨ NĂM: Ngày 23/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU: Ngày 24/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
 
TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
 Lê Thị Thúy Loan