Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020

27/04/2020 03:04 PM


THỨ HAI: Ngày 27/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy cơ quan về chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng ủy. 
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Điểm tại phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
THỨ BA: Ngày 28/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Phân công đ/c Dư Ngọc, Chí Thành đi xác minh việc cấp, phát thẻ BHYT cho ông Tiền Mộc Tấn tại UBND xã Hỏa Tiến.
 THỨ TƯ: Ngày 29/4/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng họp với lãnh đạo Bưu điện về đánh giá lại tình hình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) thí điểm qua hệ thống Bưu điện theo Công văn 3046/BHXH-BT. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Công nghệ thông tin, Kế hoạch - Tài chính; Đại diện lãnh đạo BHXH các huyện: thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành A cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 02, BHXH tỉnh.
THỨ NĂM: Ngày 30/4/2020
Nghỉ Lễ
- Giám đốc cùng đ/c Bình Long, Tấn Thành, Tấn Linh trực Lễ.
- 19 giờ 00: Giám đốc dự đêm văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui”. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
THỨ SÁU: Ngày 01/5/2020
Nghỉ Lễ
- Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Phương Lam, Hoàng Cương trực Lễ.
 
 
TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
 Lê Thị Thúy Loan

BHXH tỉnh Hậu Giang