Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

09/12/2019 11:53 AM


THỨ HAI: Ngày 09/12/2019
- 09 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 12 năm 2019. Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách BHXH các huyện, thị xã, thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.
THỨ BA: Ngày 10/12/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị sơ kết công tác BHYT toàn dân và Tổng kết phong trào thi đua ngắn hạn vận động BHYT toàn dân năm 2019. Điểm tại:  Hội trường II - UBND huyện Châu Thành.
- 13 giờ 30: Giám đốc họp lệ Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp số 2.
THỨ TƯ: Ngày 11/12/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM: Ngày 12/12/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU: Ngày 13/12/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY: Ngày 14/12/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc dự Lễ công bố Quyết định huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân Chương lao động hạng III. Điểm tại Quảng trường UBND huyện Châu Thành A.


 
         
TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT
(đã ký)
Lê Thị Thúy Loan