Lịch làm việc của Giám đốc và Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang

24/03/2020 08:19 AM


Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020

THỨ HAI: Ngày 23/3/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 24/3/2020
- 07 giờ 30: Giám đốc dự Phiên trù bị Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp với lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo TTYT các huyện, TX, TP về thống nhất số liệu tổng mức thanh toán chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019 theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và thống nhất chi phí KCB BHYT phát sinh tăng hoặc giảm năm 2019 so với năm 2018 (Cn). Lãnh đạo và 5 chuyên viên phòng Giám định BHYT, Đại diện Lãnh đạo và Giám định viên BHXH các huyện, TX, TP cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 25/3/2020
- 06 giờ 30: Giám đốc, dự Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Bình Long - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cấp sổ, thẻ họp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về giải quyết hồ sơ chế độ nghỉ việc trước năm 1995 của ông Dương Thanh Dũng (TP.VT). Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ NĂM: Ngày 26/3/2020
- 14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Báo cáo đánh giá tình hình triển khai quyết toán năm 2019 trên hệ thống phần mềm tập trung. Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Lãnh đạo và chuyên viên quyết toán các phòng: Quản lý Thu, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, CNTT, KHTC; BHXH cấp huyện: Giám đốc, kế toán trưởng và cán bộ trực tiếp làm công tác quyết toán thu. Điểm tại Phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 27/3/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.