• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Kim Hằng
Email:
Ngày gửi:
10/12/2019
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em hiện là nhân viên hợp đồng trong ngành giáo dục hưởng lương 3.250.000 đồng/tháng (HĐ 11 tháng từ 01/09/2019 đến 31/07/2020). Và em phải đóng lại 34% trên tổng số định mức hỗ trợ để tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và Công đoàn phí cho người lao động, cụ thể: + Trích 21,5% phần kinh phí tham gia BHXH đối với đơn vị sử dụng lao động gồm: 17% BH xã hội, 3% BH y tế, 1% BH thất nghiệp, 0,5% BH tai nạn lao động. + Trích 2% kinh phí công đoàn đối với đơn vị sử dụng lao động. + Trích 10,5% phần kinh phí tham gia BHXH đối với người lao động, gồm: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BH thất nghiệp. Vậy xin hỏi: Cá nhân em phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm như vậy đúng hay sai theo luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm Nếu em không đóng các loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm như trên được hay không?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh Hậu Giang
Ngày trả lời:
25/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bạn Kim Hằng thân mến! Vấn đề Bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời Bạn như sau:
1. Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động quy định tiền lương theo Khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động năm 2012 là “Tiền lương ghi trong Hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định…không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”. 
- Trách nhiệm của người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), như sau: 
+ Về đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN: tại Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động là 17,5 %.
+ Về đóng BHYT: Tiết a Điểm 1 Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đóng trên tiền lương tháng của người lao động là 3%. 
+ Về đóng BHTN: Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 đóng trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN là 1%.
Như vậy, theo quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN bằng 21,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động. 
- Trách nhiệm người lao động đóng bằng 10,5% (8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN).
Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang là hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020, kinh phí thực hiện từ nguồn cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp ngân sách; Công văn số 1827/SGDĐT-PC-CTTT ngày 15/11/2019 của Sở Giáo dục tỉnh Hậu Giang hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, nội dung này không thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH.
2. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắc buộc: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”. Trường hợp của Bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.
Nếu có vấn đề chưa rõ Bạn liên hệ trực tiếp đơn vị nơi Bạn làm việc hoặc cơ quan chủ quản để được thông tin cụ thể./.