• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bà Dương Thanh Thủy, đt số 0349.701.759
Email:
thanhbinhhg2010@gmail.com
Ngày gửi:
13/04/2020
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Chưa trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi tên Dương Thanh Thủy sinh ngày 01/01/1976 ở ấp Nhất A, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, HG. Mã số GD 4 93 932 127 0364, tôi muốn biết thẻ của tôi có hiệu lực sử dụng chưa? Ngày hết hạn năm củ là 31/3/2020. Tôi đã đóng tiền ở UB xã trước ngày 2032020 rồi.