Châu Thành A: Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người dân, người lao động trong giai đoạn phòng chống Covid- 19

13/04/2020 10:32 AM


Việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ mà vẫn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân, người lao động trên địa bàn được Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Châu Thành A quán triệt sâu sắc đến từng viên chức và thực hiện hiệu quả trong thời gian từ ngày 01/04 đến ngày 15/04/2020.

Để vừa phòng chống dịch vừa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ công việc, lãnh đạo BHXH huyện đã quán triệt đến toàn bộ viên chức về Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 534/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Thông báo số 295/TB-BHXH của BHXH tỉnh và một số văn bản có liên quan. Theo đó, BHXH huyện thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội: đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua giao dịch điện tử, bố trí cho viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà, sắp xếp luân phiên viên chức trực công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT…

    Viên chức làm việc trực tuyến tại nhà thông qua phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam

Lãnh đạo BHXH huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các viên chức làm việc trực tuyến tại nhà cũng như viên chức trực tiếp đến làm việc tại cơ quan phải thực hiện nghiêm về phòng chống dịch tại công sở, tại địa phương theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

 
Hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi thực hiện giao dịch

Tại trụ sở làm việc, BHXH huyện có bảng thông báo yêu cầu người dân, người lao động đến làm việc phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và thực hiện giữ khoảng cách an toàn khi thực hiện giao dịch hồ sơ. Viên chức trực tại cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại công sở và tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người lao động tích cực thực hiện giao dịch hồ sơ qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính nhằm hạn chế sự đi lại nhằm thực hiện hiệu quả việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 
Người lao động nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Tin rằng, thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch cùng với việc giải quyết công việc theo đúng chỉ đạo của Ngành, BHXH huyện sẽ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hồng Châu