Xã Đông Phước- Huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác BHYT

25/03/2020 02:31 PM


Là một trong những đơn vị luôn hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) toàn dân được giao hằng năm trên địa bàn huyện, xã Đông Phước có những cách làm hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện công tác này, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT bền vững.

Việc tuyên truyền vận động chính là yếu tố quan trọng mà đơn vị xã Đông Phước thực hiện sâu rộng và cũng là mục tiêu huyện Châu Thành đặt ra để phấn đấu thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Ông Đặng Đoàn Quốc Bảo- Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đông Phước chia sẻ: địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác vận động BHYT toàn dân, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện thường xuyên. 

Để hoàn thành công tác BHYT toàn dân theo chỉ tiêu Nghị quyết được giao, hàng năm xã đều thực hiện việc củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động toàn dân tham gia BHYT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm; thực hiện giao chỉ tiêu vận động BHYT theo từng đợt và mỗi đợt điều có khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần của các ấp. Sau mỗi đợt giao chỉ tiêu, đều có họp sơ kết rút kinh nghiệm đánh giá những thuận lợi khó khăn và đưa ra hướng giải quyết khó khăn kịp thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành chỉ tiêu được giao. Công tác vận động người dân tham gia BHYT gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy được phân công chỉ đạo toàn diện ấp, xem đó là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

UBND xã chỉ đạo các ấp rà soát lại số người tại địa phương chưa tham gia BHYT, hộ gia đình cán bộ, đảng viên, gia đình người thân của cán bộ đảng viên để tập trung vận động. Ngoài ra, xã cũng thành lập đoàn, phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng ấp và kết hợp với ấp đến tận từng hộ dân vận động tham gia BHYT. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục rà soát, thẩm định, xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT thường xuyên, liên tục với các hình thức phù hợp, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách BHYT và cách thức tham gia, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT theo phương thức dài hạn từ 6 tháng trở lên, theo dõi sát thời gian thẻ hết hạn để vận động tham gia tái tục.

Công tác tuyên truyền của Mặt trận và đoàn thể hàng tháng có lịch cụ thể thực hiện lồng ghép tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 y tế vào các buổi sinh hoạt tổ nhóm của các đoàn thể

Đối với nhân viên thu BHYT của xã thực hiện tốt công tác thu, đăng nộp và cấp phát thẻ kịp thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thời gian theo quy định. Đồng thời, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ấp trong công tác vận động Nhân dân khi gặp khó khăn, tận tình hướng dẫn, giải thích khi người tham gia BHYT; chú ý thông tin về quyền lợi và lợi ích của việc tham gia BHYT, đặc biệt là quyền lợi khi tham gia liên tục, vận động người dân tham gia từ 6 tháng trở lên, chủ động thông báo người dân tham gia tái tục khi thẻ sắp hết hạn. Tuyên truyền vận động người dân tham gia cả hộ để được giảm trừ mức đóng, đối với những hộ khó khăn không đủ điều kiện thì tham mưu UBND xã xét tham gia theo hộ nông nghiệp có mức sống trung bình, vận động nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia BHYT.
Với những cách làm thiết thực như trên, cùng với sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, đã giúp cho xã Đông Phước luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân được giao hàng năm. Trở thành lá cờ đầu của huyện trong công tác vận động toàn dân tham gia BHYT bền vững./.

Hồng Kỳ

Bảo hiểm y tế