Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020

05/05/2020 07:16 AM


THỨ HAI: Ngày 04/5/2020
- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 09 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy cơ quan. Điểm tại phòng họp số 2.
THỨ BA: Ngày 05/5/2020
Giám đốc học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM . (Thời gian từ ngày 04/5/2020 đến ngày 11/6/2020).
- 07 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Quang Khải-Trưởng phòng Quản lý thu dự hop rút kinh nghiệm về công tác chi trả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND thành phố Vị Thanh.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Dư Ngọc-Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thanh tra-Kiểm tra dự họp tiếp công dân định kỳ và họp xét khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.
THỨ TƯ: Ngày 06/5/2020
- 07 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM: Ngày 07/5/2020
- 07 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU: Ngày 08/5/2020
- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự “Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5 năm 2020 và triển khai thực hiện các quyết định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế”. Thành phần: Phòng Quản lý thu: 02 Lãnh đạo phòng và 05 chuyên viên; Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, phòng Cấp sổ, thẻ: 01 Lãnh đạo phòng và 02 chuyên viên; Các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin, Thanh tra - Kiểm tra, chế độ BHXH, Văn phòng: 01 Lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên; BHXH cấp huyện: Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách công tác thu và 02 chuyên viên; Mời Bưu điện tỉnh: Đại diện Lãnh đạo và 02 cán bộ; Bưu điện cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo và 01 cán bộ. Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.
TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
 Lê Thị Thúy Loan