Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (4)
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về thông tin đối ngoại năm 2020
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
13/11/2017
Ngày có hiệu lực:
13/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai áp dụng bộ công cụ tập trung chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực