Số / Ký hiệu: 386/BHXH-TTKT
Trích yếu: V/v rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang
Lĩnh vực:
Thanh tra - Kiểm tra
Người kí:
Quách Thị Bích Phượng
Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày có hiệu lực:
07/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
386/BHXH-TTKT: V/v rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm