Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khoa giáo văn xã (2)
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực