Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (84)
Trích yếu: Thông báo phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:
12/02/2020
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vị Thanh
Ngày ban hành:
09/01/2020
Ngày có hiệu lực:
09/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo chức danh và chữ ký
Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày có hiệu lực:
07/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sáp nhập BHXH thành phố Vị Thanh về BHXH tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạo lập Biên bản giám định y khoa
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày có hiệu lực:
08/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực