Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (18)
Trích yếu: Thông báo về thời gian lập, nộp hồ sơ giải quyết và chi trả chế độ BHXH cho người lao động
Ngày ban hành:
28/07/2017
Ngày có hiệu lực:
28/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
Ngày ban hành:
19/06/2017
Ngày có hiệu lực:
19/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực