DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

19/04/2018 04:35 PM


STT

Họ và tên

Điểm thu

 Số điện thoại

I

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

I.1

Đại lý UBND xã, phường

1

Nguyễn Thị Hường       

Tổ 10, trụ sở UBND Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0944991259

2

Chu Thị Hải Lý

Tổ 8, trụ sở UBND Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

01667217311

3

Phan Thị Thanh Huyền

Tổ 24, trụ sở UBND Phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0974460898

4

Lê Thị Oanh

Tổ 7, trụ sở UBND Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0972507689

5

Nguyễn Thị Vân Anh

Tổ 2, trụ sở UBND Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0989773779

6

Nguyễn Phương Loan

Tổ 5 , trụ sở UBND Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0945174078

7

Lê Thị Thanh Nga

Tổ 16, trụ sở UBND Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0982745516

8

Nguyễn Thị Sinh

Tổ 3, trụ sở UBND Phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0945473227

9

Nguyễn Thị Thu Trang

Xóm 8, trụ sở UBND xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

01676560160

10

Mai Thị Mỹ Lệ

Xóm Chu, trụ sở UBND xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

01259529979

11

Nguyễn Văn Bình

Xóm Yên Hòa , trụ sở UBND xã Yên Mông, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0914660335

12

Nguyễn Thị Yến

Xóm Tân Tiến, trụ sở UBND xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

01697454323

13

Nguyễn Thị Thu Huyền

Xóm Cang , trụ sở UBND xã Hòa Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0985125275

14

Nguyễn Văn Liền

Xóm Tháu, trụ sở UBND xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0972947752

15

Nguyễn Văn Quý

Xóm Đồng Chụa, trụ sở UBND xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0975791011

I.2

Đại lý Bưu điện

1

Nguyễn Huyền Trang

Tổ 31, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0946591988

2

Nguyễn Như Hoa

Tổ 31, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0916843588

3

Phạm Bích Ngọc

Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0941123599

4

Vũ Thị Anh

Tổ 1A-1B, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0917677838

5

Đỗ Thu Hằng

Tổ 22, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0946413299

6

Nguyễn Thị Oanh

Đường An Dương Vương, Phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0946081085

7

Bùi Thị Hiệp

Số 150, Tổ 1, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

2183856889

8

Nguyễn Thị Do

Xóm Yên Hòa, xã Yên Mông, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0917907019

9

Vũ Thị Minh Lý

Phố Ngọc, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0915061791

10

Nguyễn Thị Hiền

Tổ 6, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0974119975

11

Nguyễn Thị Minh

Xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

01252415859

12

Nguyễn Thị Bích Liên

Xóm Sủ, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

01664063774

13

Nguyễn Thị Phương

Xóm Đông Lạnh, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0917906563

14

Nguyễn Thị Thạnh

Xóm 5, xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0918020528

15

Đinh Thị Lan Hương

TK 10, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0915915186