DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT HUYỆN LẠC SƠN

20/04/2018 08:50 AM


STT

Họ và tên

Điểm thu

 Số điện thoại

I

Đại lý UBND xã, thị trấn

1

Bùi Thị Tuyết

Xóm Chiềng, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

012371772998

2

Quách Minh Tuấn

Xóm Sơ, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01692182187

3

Bùi Văn Vì

Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0978115028

4

Bùi Hoàng Tuấn

Ngã Ba, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0972414992

5

Bùi Văn Hoàng

xóm Mới, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01663652475

6

Vũ Văn Khánh

Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0917040885

7

Bùi Văn Cảnh

xóm Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

09789873620

8

Đỗ Mạnh Thường

Số nhà 56 phố hữu nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01694180577

9

Hà Thị Tuyết Nhung

số nhà 32 phố tân giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01689172664

II

Đại lý Bưu điện

1

Bùi Thị Hiền

phố Đoàn Kết, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0918676316

2

Bùi Thị Thủy

xóm Chum, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01662545249

3

Bùi Hồng Dinh

xóm Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01663363343

4

Nguyễn Thị Ánh

xóm ong, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0977194243

5

Bùi Văn Bẹt

xóm Vó 2, xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01664069349

6

Bùi Thị Linh

xóm Vâng, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01692672480

7

Bùi Văn Phú

xóm Mới, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01654653645

8

Bùi Văn Sạn

xóm Ráy, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01697432864

9

Lê Thị Hằng

xóm Xưa Hạ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0986628774

10

Bùi Văn Hoá

xóm Ruộng, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01657219206

11

Bùi Văn Hiếu

xóm Đổn, xã văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01692323025

12

Quách Văn Tiến

xóm Đồi cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0982807503

13

Trương Thị Hoa

xóm Beo, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01648282375

14

Bùi Đức Thuận

xóm Dai ngoài, xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01679397648

15

Bùi Văn Dụng

xóm Cảng, xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01666509032

16

Bùi Thị Hân

xóm Khí, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01692842563

17

Bùi THị Thương

xóm Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01669965287

18

Lê Thị Tuyết

phố Vó, xã Chợ Vó, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

'01255084129

19

Bùi Thị Huyền

xóm Hổ 1, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

'01653348480

20

Quách Văn Hoàng

xóm Kháy, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01638476262

21

Bùi Văn Lư

xóm Sào, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0977510461

22

Bùi Thị Lan

xóm Hầu 3, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01236131753

23

Bùi Thị Hồng nguyên

xóm Khả 1, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01666509262

24

Bùi Văn Hưng

xóm Tre, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0989702126

25

Bùi Thị Diện

xóm Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01635150138

26

Bùi Thị Phượng

xóm Quốc 1, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01623487262

27

Bùi Văn Yến

xóm Chiềng co, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

01667838808