Thông báo Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình thực hiện các giao dịch tại trụ sở số 393, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Thông báo: Dịch vụ tra cứu BHXH, BHYT bằng tin nhắn qua đầu số 8079

Thông báo về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình