GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

12/01/2012 10:24 AM


1. Phó Giám đốc Quản lý và điều hành BHXH tỉnh Hòa Bình - Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

2. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình - Đ/c Trịnh Minh Hoàng

3. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình - Đ/c Trần Thị Hoa

                                Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và quản lý Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (gọi chung là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

...

“Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ tổ quốc”.

(Trích chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của bộ chính trị)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN