Bắc Giang hoàn thành tốt công tác thu BHXH, BHYT

12/01/2012 09:20 AM


Năm 2011, BHXH tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong triển khai nhiệm vụ như tình hình lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng có nhiều biến động thất thường... khiến nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đã làm ảnh hưởng đến kết quả tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Năm 2011, BHXH tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong triển khai nhiệm vụ như tình hình lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng có nhiều biến động thất thường... khiến nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đã làm ảnh hưởng đến kết quả tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể CCVC toàn ngành, đến ngày 26/12/2011 BHXH tỉnh đã thu BHXH, BHYT đạt 102,6% kế hoạch được giao.
Bac Giang 090112 01.jpg
Đ/c Thân Đức Lại - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT năm 2011

Ông Thân Đức Lại- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm các chế độ, quyền lợi của người lao động; ngay từ đầu năm, tập thể CBCCVC BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp như: tăng cường công tác phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục đổi mới tác phong làm việc, từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ; tăng cường các hoạt động quản lý, gắn quản lý với cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng thu BHXH, BHYT một cách hiệu quả; triển khai tích cực và có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện; chỉ đạo Tổ thu nợ tăng cường các hoạt động trong việc đôn đốc thu BHXH, BHYT, nhất là việc nắm tình hình các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng để báo cáo BHXH tỉnh chỉ đạo kịp thời… Vì vậy, số lao động tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng, với 948.509 người (tăng 155.559 người so với cùng kỳ năm 2010), đạt 109,2% so với KH giao, riêng đối tượng tham gia BHYT HSSV tăng 4% so với năm 2010.

Trong năm qua, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 05 năm thực hiện Luật BHXH và 02 năm thực hiện Luật BHYT trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổng kết Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH và đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 25/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới nên đã có những thuận lợi cơ bản trong việc tổ chức hiện tốt chính sách BHXH, BHYT nói chung và công tác thu BHXH, BHYT nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

Xác định công tác phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trên địa bàn tỉnh là một trong những yếu tố quan trọng để BHXH tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; năm 2011, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện Luật BHXH; phối hợp với Sở GD&ĐT tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2010-2011 và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2011-2012; đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan như: Sở LĐTB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh... để rà soát, thống kê, nắm tình hình hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành để tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thông qua công tác phối hợp, kiểm tra liên ngành, tình hình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể.

Bac Giang 090112 02.jpg
Các trường học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2010- 2011 được khen thưởng


Mặt khác, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã đã phân bổ chỉ tiêu và điều chỉnh kế hoạch thu cho BHXH các huyện, thành phố phù hợp với tình hình của từng địa phương; định kỳ chỉ đạo các cán bộ chuyên quản thu tích cực bám sát địa bàn, kịp thời đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT; chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ra các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, gắn công tác thu BHXH, BHYT vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm... Bằng nhiều biện pháp siết chặt quản lý, đến hết ngày 26/12/2011, BHXH tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN được 1.062 tỷ đồng, đạt 102,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Nhìn chung, trong năm qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của BHXH tỉnh đều hoàn thành tốt, trong đó công tác thu BHXH, BHYT hoàn thành xuất sắc và được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương tại Hội nghị giao ban ngành; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng cao; cấp sổ BHXH cho các đối tượng (đạt khoảng 97%); giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần củng cố được lòng tin của người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Bước sang năm 2012, những khó khăn thách thức với ngành còn nhiều; nhưng với kết quả đạt được năm qua sẽ là động lực tạo tiền đề tốt để BHXH tỉnh cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng phục vụ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi chính đáng của đối tượng tham gia BHXH, BHYT góp phần quan trong trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội./.