• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn có hài lòng với nội dung thông tin cung cấp trên Cổng thông tin BHXH Hòa Bình?

1. Bạn có hài lòng với nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Hòa Bình

Hài Lòng
Bình thường
Không hài lòng