BHXH tỉnh Hòa Bình hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

27/03/2020 03:55 PM


Ngày 26/3/2020, BHXH tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 444/BHXH-QLT về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó đối tượng, thời hạn dừng đóng, hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn dởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%) khi có một trong hai điều kiện sau: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

             Thời giam tạm dừng đóng: Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020. Đến hết tháng 6/2020, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12/2020.

             Hồ sơ nộp cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội gồm: Văn bản của đơn vị đề nghị tạm thời dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại (Đối với văn bản thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình xác định; Đối với văn bản thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình xác định).

           

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 444/BHXH-QLT ngày 26/3/2020.