Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 04:16 PM


 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 491/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Công văn số 1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

            

                                             Bộ phận Một cửa tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Theo đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử. Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa: cơ quan BHXH bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, BHXH tỉnh thống nhất với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

                                                                                                   Ảnh & bài: Phạm Huy