Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia

16/04/2020 09:26 AM


 

 

            Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020 mà các đơn vị cần tập trung trong tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 được BHXH tỉnh Hòa Bình triển khai.

                

                             Cán bộ Phòng Chế độ BHXH giải quyết chế độ cho người lao động

Trong thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, BHXH tỉnh Hòa Bình đã được những kết quả quan trọng; quyền lợi về BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động, nhân dân luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ, ngày càng mở rộng, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là mặc dù tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt và vượt so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao nhưng chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra năm 2020; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ còn cao. 

Để kịp thời đáp ứng được các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong thời gian tới các đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ quý II/2020 ngay từ tháng đầu quý. BHXH huyện thực hiện chuyển đổi dữ liệu do sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 để cấp đổi thẻ BHYT theo đơn vị sát nhập; Tiếp tục duy trì và phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự và các tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT; lựa chọn các hình thưc truyền thông phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 mang lại hiệu quả; Tăng cường rà soát, kiểm tra hồ sơ và kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; Phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 cho người hưởng được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 theo phương án UBND tỉnh phê duyệt; Thực hiện cấp, gia hạn thẻ BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách BHYT theo quy định trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Tham mưu việc xây dựng ban hành tiêu chí, định mực phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị trực thuộc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công khai minh bạch theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm Covid-19; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19; Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc việc khai thác các ứng dụng CNTT của ngành, cách thức làm việc, hội họp qua môi trường mạng theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19; Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp; kịp thời giải quyết các thủ thục hành chính, đúng quy định, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trả đúng thời hạn, tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích; Triển khai các biện pháp phòng, dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của BHXH tỉnh nêu cao tinh thần tương thân, tương ái thông qua những việc làm thiết thực: ủng hộ một nửa ngày lương cho công tác phòng chống dịch Covid-19; nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407 theo lời kêu gọi vận động của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam…

Ảnh & bài: Phạm Huy