Thách thức trong bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ở huyện Lạc Thủy

25/09/2019 10:59 AM


Tính đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn huyện Lạc Thủy có 54.429 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), đạt 89,67%, là một trong những huyện có tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT thấp nhất tỉnh.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Thủy phối hợp cán bộ thị trấn Chi Nê  tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đào Xuân Ngọc, Phó Giám đốc BHXH huyện Lạc Thủy cho biết: Điều kiện phát triển KT-XH của huyện còn hạn chế, thu nhập bình quân đầu người thấp là điểm bất lợi trong bao phủ thẻ BHYT. Mặt khác, trên địa bàn huyện có ít thôn, xóm được Nhà nước cấp, hỗ trợ mua thẻ BHYT, một số thôn, xã cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.  

Từ năm 2018, nhiều chính sách của Nhà nước thay đổi nên tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT cũng giảm theo. Thực hiện Quyết định số 3026/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố, trên địa bàn huyện, xã An Bình có thôn Đại Thắng sáp nhập với Đại Đồng thành thôn Đại Đồng, xã Cố Nghĩa có thôn 1 sáp nhập với thôn 5 thành thôn Bến Đình, xã Phú Lão có thôn Đầm Vi sáp nhập với thôn Lão Nội thành thôn Lão Nội. Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, các thôn mới sáp nhập là Đại Đồng, Bến Đình, Lão Nội chuyển từ vùng khó khăn sang vùng thuận lợi. Do vậy, 323 đối tượng đặc biệt khó khăn ở các thôn này không còn thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước cấp thẻ.

Theo Quyết định số 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019, huyện có xã Đồng Tâm từ khu vực II sang khu vực I, xã Yên Bồng có 3 thôn ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, số người tham gia BHYT không còn được ngân sách Nhà nước cấp thẻ là 1.377 người.  

Cũng theo Quyết định số 3026/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện Lạc Thủy nhập 6 khu và đặt tên 3 khu, nhập 36 thôn và đặt tên đối với 17 thôn thuộc 6 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện còn 116 thôn, khu (15 khu, 101 thôn). Sau khi triển khai, ngân sách Nhà nước cũng không cấp 1.699 thẻ BHYT.

Theo ông Đào Xuân Ngọc, những chính sách này đã và đang triển khai trên địa bàn huyện tác động lớn đến công tác bao phủ thẻ BHYT trên địa bàn. Theo ước tính của ngành, khi các chính sách này được thực hiện có khoảng trên 5.000 người sẽ không được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Trước thực trạng đó, từ đầu năm đến nay, BHXH huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, đối thoại với các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về BHYT. Phổ biến những điểm mới thay đổi của chính sách BHYT, quyền và trách nhiệm của người tham gia BHYT, nguồn kinh phí được hỗ trợ mua thẻ BHYT và các thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh… Qua nỗ lực vận động, tuyên truyền đã có 1.200 người trên địa bàn huyện tham gia BHYT hộ gia đình. Để hoàn thành chỉ tiêu về bao phủ thẻ BHYT, trong thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền huyện trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, thực hiện tốt công tác giám định BHYT tại cơ sở y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho người tham gia BHYT.

Việt Lâm
Nguồn tin: baohoabinh.con.vn