Hơn 13.400 thẻ BHYT tặng người khó khăn qua Chương trình hỗ trợ của BHXH Việt Nam

13/02/2020 01:30 PM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định tặng Bằng khen; Quyết định biểu dương và thưởng cho một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

 

 

Tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh

Cụ thể, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-BHXH ngày 05/02/2020 về việc tặng Bằng khen cho 03 đơn vị ngoài Ngành gồm: Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng ban hành Quyết định số 156/QĐ-BHXH ngày 05/02/2020 biểu dương và thưởng cho Tạp chí BHXH đã đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai

Trước đó, ngày 05/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch số 1910/KH-BHXH về triển khai Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019. Chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho hơn 2.400 đối tượng khó khăn từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể, người có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của đất nước gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang được tặng thẻ BHYT. Trong đó, hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 đối tượng/tỉnh. Ngoài ra, Chương trình đã kêu gọi sự chung tay, vào cuộc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ sau 06 tháng triển khai, Chương trình đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, có nhiều tổ chức, cá nhân làm công tác từ thiện coi việc tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực và ý nghĩa. Ngoài 2.400 thẻ do BHXH Việt Nam trao tặng, Chương trình đã nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân với số thẻ tặng lên tới trên 11.000 thẻ./.

 

PV

Nguồn tin: baohiemxahoi.gov.vn