Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (46)
Trích yếu: Mẫu TK2-TS. Tờ khai thay đổi thông tin tham gia BHYT
Ngày ban hành:
26/11/2014
Ngày có hiệu lực:
26/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu Truy Thu Giáo Viên Mầm Non
Ngày ban hành:
19/02/2014
Ngày có hiệu lực:
19/02/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: A03-TS. QĐ số 1111. TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
06/07/2012
Ngày có hiệu lực:
06/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: D01-TS. QĐ 1111.ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Ngày ban hành:
06/07/2012
Ngày có hiệu lực:
06/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so D01b-TS. QĐ số 1111
Ngày ban hành:
06/07/2012
Ngày có hiệu lực:
06/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: C11-TS. QĐ số 1111.BIÊN BẢN THU HỒI, TẠM GIỮ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
05/07/2012
Ngày có hiệu lực:
05/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: C10-TS. QĐ số 1111. BIÊN BẢN HỦY SỔ BHXH, THẺ BHYT
Ngày ban hành:
05/07/2012
Ngày có hiệu lực:
05/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: C05-TS. QĐ số 1111. BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
05/07/2012
Ngày có hiệu lực:
05/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực