Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (124)
Trích yếu: Mẫu công văn về việc giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN)
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày có hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày có hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
15/04/2016
Ngày có hiệu lực:
15/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
15/04/2016
Ngày có hiệu lực:
15/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
15/04/2016
Ngày có hiệu lực:
15/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
15/04/2016
Ngày có hiệu lực:
15/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
Ngày ban hành:
15/04/2016
Ngày có hiệu lực:
15/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Biên bản họp của các thân nhân
Ngày ban hành:
15/04/2016
Ngày có hiệu lực:
15/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực