Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (2)
Trích yếu: Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày có hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực