Số / Ký hiệu: 1069/CNTT-PM
Trích yếu: Địa chỉ truy cập Internet, WAN của các phần mềm nghiệp vụ
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1069/CNTT-PM: Địa chỉ truy cập Internet, WAN của các phần mềm nghiệp vụ
Nội dung trong tệp đính kèm