Số / Ký hiệu: Số 23/LTD-TTKT
Trích yếu: LỊCH THƯỜNG TRựC TIẾP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 11 NĂM 2019
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Hòa Bình
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
12/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số 23/LTD-TTKT: LỊCH THƯỜNG TRựC TIẾP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 11 NĂM 2019
Nội dung trong tệp đính kèm