Số / Ký hiệu: 1621/QĐ-BHXH
Trích yếu: Về việc tặng "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam"
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày có hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1621/QĐ-BHXH: Về việc tặng "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam"
Nội dung trong tệp đính kèm