Số / Ký hiệu: 1976/BHXH-VP
Trích yếu: Thông báo về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Hòa Bình
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày có hiệu lực:
18/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1976/BHXH-VP: Thông báo về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình
Nội dung trong tệp đính kèm