Số / Ký hiệu: Số: /HDLN-SYT- BHXH
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày có hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số: /HDLN-SYT- BHXH: Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Nội dung trong tệp đính kèm