Số / Ký hiệu: Số: 533/CNTT-PM
Trích yếu: Triển khai phần mềm theo Quyết định số 100/QĐ-BHXH
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số: 533/CNTT-PM: Triển khai phần mềm theo Quyết định số 100/QĐ-BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm