Số / Ký hiệu: Số: 475 /THH-VP
Trích yếu: Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số: 475 /THH-VP: Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone
Nội dung trong tệp đính kèm