Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Số 990 / BHXH -TĐKT V/v xem xét lịa việc tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2011
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/03/2012
Ngày có hiệu lực:
26/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Số 990 / BHXH -TĐKT V/v xem xét lịa việc tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2011
Nội dung trong tệp đính kèm