Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (87)
Trích yếu: Số 990 / BHXH -TĐKT V/v xem xét lịa việc tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2011
Ngày ban hành:
26/03/2012
Ngày có hiệu lực:
26/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 265/QĐ - BHXH Ban hành kế hoạch tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam năm 2012
Ngày ban hành:
26/03/2012
Ngày có hiệu lực:
26/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn năm 2011 -2015
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày có hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện công khai tài chính và mua sắm quản lý sử dụng đối với các đơn vị trong ngành BHXH
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày có hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền quý I năm 2012
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày có hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác phòng chống AIDS, ma túy mại dâm năm 2012
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày có hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tham gia cuộc thi:"Chung tay cải cách thủ tục hành chính"
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày có hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực