Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Hòa Bình (985)
Trích yếu: Số 769-BHXH-TCCB ngày 05.3.2012-vv hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành:
15/03/2012
Ngày có hiệu lực:
15/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực