Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Hòa Bình (985)
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tháng 12 năm 2018
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày có hiệu lực:
04/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
28/11/2018
Ngày có hiệu lực:
28/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo việc đăng ký KCB ban đầu phòng khám đa khoa Sepen Trung Tây Bắc
Ngày ban hành:
26/11/2018
Ngày có hiệu lực:
26/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thu BHXH tự nguyện từ ngày 1/1/2018
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày có hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình đào tạo Nhân viên Đai Lý Thu BHXH,BHYT năm 2018
Ngày ban hành:
02/08/2018
Ngày có hiệu lực:
02/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài Liệu tập huấn nghiệp vụ Thu BHXH Tự Nguyện , BHYT Hộ Gia đình cho nhân viên đại lý bưu điện
Ngày ban hành:
02/08/2018
Ngày có hiệu lực:
02/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 8 năm 2018
Ngày ban hành:
02/08/2018
Ngày có hiệu lực:
02/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THông báo mức đóng BHYT hộ gia đình theo lương 1390 từ 1. 7.2018
Ngày ban hành:
20/06/2018
Ngày có hiệu lực:
20/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực