Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Hòa Bình (985)
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 5 năm 2017
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày có hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của viên chức quản lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình
Ngày ban hành:
04/01/2017
Ngày có hiệu lực:
04/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2017
Ngày ban hành:
04/01/2017
Ngày có hiệu lực:
04/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân BHXH tỉnh Hòa Bìnhtháng 01 năm 2017
Ngày ban hành:
04/01/2017
Ngày có hiệu lực:
04/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
09/12/2016
Ngày có hiệu lực:
09/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh liên ngành tỉnh Hòa Bình năm 2017
Ngày ban hành:
09/12/2016
Ngày có hiệu lực:
09/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân BHXH tỉnh Hòa Bìnhtháng 12 năm 2016
Ngày ban hành:
30/11/2016
Ngày có hiệu lực:
30/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn việ in, cấp sổ thẻ BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
24/11/2016
Ngày có hiệu lực:
24/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực