CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ

04/04/2017 10:17 AM


1. Các văn bản quy phạm pháp luật

- Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;

- Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế gồm 25 đối tượng quy định thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng:

Nhóm 1: Do người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng.

Nhóm 2: Do tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng.

Nhóm 3: Do ngân sách nhà nước đóng.

Nhóm 4: Do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.

Nhóm 5: Tham gia theo hộ gia đình.

3. Mức đóng

Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay mức lương cơ sở là 1.210.000đồng).

- Tham gia theo hộ gia đình thì được giảm trừ mức đóng, cụ thể như sau:

+ Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay là 54.45 đồng/ tháng, 653.400 đồng/năm);

+ Người thứ hai: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ ba: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ tư: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ năm trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất;

Đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì áp dụng giảm trừ mức đóng như trên.

- Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

+ Đối tượng hộ gia đình cận nghèo: 100% (hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ); 70% các hộ cận nghèo còn lại (tại tỉnh Hưng Yên theo dự án của Ngân hàng thế giới từ năm 2015 đến năm 2019 hỗ trợ thêm 20% và UBND tỉnh hỗ trợ thêm 10% kinh phí mua thẻ BHYT, nghĩa là trong giai đoạn này người cận nghèo không phải đóng phí mua thẻ BHYT).

+ Đối tượng là học sinh, sinh viên: 30%.

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: 30%.

4. Mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến

a. Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

* Trường hợp khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán theo các mức như sau:

- 100% chi phí:

+ Đối với đối tượng là lực lượng vũ trang, người có công, cựu chiến binh, trẻ em, người nghèo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, thân nhân chủ yếu của người có công;

+ Khám chữa bệnh tại tuyến xã;

+ Chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện tại là 181.500đ);

+ Có thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện tại trên 7.260.000đ), được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- 95% đối với đối tượng: hưu trí, mất sức lao động, thân nhân người có công còn lại, cận nghèo.

- 80% chi phí (trong các trường hợp còn lại).

* Trường hợp khám chữa bệnh không đủ thủ tục khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

* Trường hợp khám chữa bệnh nội trú vượt tuyến, trái tuyến được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán theo mức sau:

Từ ngày 01/01/2016 thực hiện thông tuyến huyện trong phạm vi cả nước (hưởng đúng tuyến chi phí điều trị ngoại trú, nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi toàn quốc).

Từ ngày 01/01/2021 thông tuyến tỉnh trong phạm vi toàn quốc trong điều trị nội trú (hưởng đúng tuyến chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi toàn quốc).

b. Khám chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hoặc khám bệnh, chữa bệnh không đúng thủ tục khám chữa bệnh thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế nhưng tối đa cho một đợt điều trị không vượt quá mức như sau:

* Trường hợp cấp cứu:  Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào có ký hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và phải xuất trình thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có ảnh hoặc thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chưa có ảnh và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

5. Một số lưu ý về thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế        

1. Thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế là căn cứ để xác định người đứng tên trên thẻ được hưởng các quyền lợi về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2. Mỗi người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được cấp một thẻ và một mã số không thay đổi trong suốt thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

3. Khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có ảnh, nếu chưa có ảnh phải xuất trình cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

4. Bảo quản cẩn thận, không cho người khác mượn thẻ và cần nhớ mã số trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Chào mừng ngày 16/2