CHẾ ĐỘ THAI SẢN

16/12/2016 04:21 PM


Mức hưởng chế độ thai sản theo Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm số 58/2014/QH13 đang được hướng dẫn tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn theo Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc với các nội dung về các chế độ BHXH bắt buộc; Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được ban hành ngày 29/12/2015.

I. Điều kiện được hưởng:

1. Người lao động được hưởng các chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, và d mục 1 nêu trên phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b mục 1 nêu trên đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại mục 2 và mục 3 nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

II. Thời gian hưởng chế độ thai sản

1. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

- Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm 5 lần, mỗi lần một ngày. (Trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai).

(Tính theo ngày nghỉ làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

2. Thời gian hưởng chế độ sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

- Thời gian nghỉ việc tối đa như sau:

+ 10 ngày nếu thai  dưới 5 tuần tuổi;

+ 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

+ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

+ 50 ngày nếu thai từ  25 tuần tuổi trở lên.

(Tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

3. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

- Thời gian nghỉ việc tối đa như sau:

+ 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

+ 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

(Tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

4. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá hai tháng.

- Lao động nam đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 5 ngày làm việc;

+ 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc

(Tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con).

*. Trường hợp sau khi sinh:

- Con bị chết:

+Nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con;

+ Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết (nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại phần lao động được hưởng nêu trên, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động).

- Mẹ bị chết:

+ Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đói với thời gian còn lại của người mẹ. Trường hợp mẹ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

+ Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo thời gian hưởng của lao động nam thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.

+ Trường hợp chỉ có cha tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

(Tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

5. Thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi

 Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới  06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 38 của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

III. Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Trường hợp người lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi khám thi, sảy thai, nạo hút hoặc thai chết lưu, thực hiện kế hoạch hóa dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

- Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Lưu ý:

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không không phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, kể từ thời điểm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được ghi theo mức tiền lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

- Người lao động đang làm nghề hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

- Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được xác định như sau:

- Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì không tính.

IV. Trợ cấp một lân khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

V. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày băng 30% mức lương cơ sở.

Lưu ý:

Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.

VI. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động. Hồ sơ gồm:

Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con hoặc bản sao giấy chứng tử nếu con hoặc mẹ chết.

Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện nếu điều trị nội trú.

Nếu nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định pháp luật.

Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con hoặc nghỉ việc để dưỡng thai.

Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Nếu lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

 

 

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Chào mừng ngày 16/2