BHXH tỉnh Hải Dương: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 96 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

11/10/2017 07:15 AM


Ngày 8/10, BHXH tỉnh Hải Dương đã tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới cho gần 400 cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH tỉnh.

TS. Dương Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Nghị quyết số 96/NQ-BCS ra đời với mục tiêu khắc phục những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành, tích cực góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại Hải Dương, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 96/NQ-BCS, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1315/KH-BHXH ngày 28/9/2017, trong đó, đặc biệt chú ý đến những nội dung, cách thức triển khai Nghị quyết như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, phối hợp triển khai công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng truyền thông cho cán bộ, viên chức thực hiện công tác truyền thông tại các đơn vị thuộc BHXH tỉnh nhằm nâng cao năng lực, trình độ truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới; Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông; Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ truyền thông đủ sức, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần chủ động nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác tuyên truyền, tránh tình trạng thực hiện dàn trải, thiếu trọng tâm gây lãng phí, thất thoát. Quan tâm xây dựng, phát triển và phát huy vai trò, hiệu quả của Trang tin điện tử của BHXH tỉnh; chủ động, tích cực và phát huy cao nhất hiệu quả truyền thông phổ biến quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia. Đồng thời lên tiếng phản bác, đấu tranh với những luận điệu sai trái, lệch lạc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ thành quả của Ngành và tính ưu việt, nhân văn tốt đẹp của chính sách, chế độ. Nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, lề lối, tác phong làm việc, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo đúng quy định. Kết quả và hiệu quả công tác truyền thông được coi là một tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua khen thưởng hằng năm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Đoàn Thị Trinh khẳng định: Công tác truyền thông được xem là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT hiện nay. Bởi công tác truyền thông qua báo chí, qua các phương tiện thông tin truyền thông sẽ khiến bức tranh toàn cảnh của công tác BHXH, BHYT được phản ánh đầy đủ, đa dạng nhất. Đây chính là một trực quan sinh động để các doanh nghiệp, người lao động, người dân thấy được hiệu quả của chính sách BHXH, BHYT đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động tham gia.

Sau hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các phòng nghiệp vụ, và BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; trong đó, mỗi cán bộ CCVC phải chủ động nghiên cứu Nghị quyết, xác định được mục tiêu và trách nhiệm của bản thân về công tác truyền thông, trên tinh thần đó phát huy tốt vai trò mỗi cá nhân là một "thông tin viên" và chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong thực thi công việc; góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

 

Hồng Nhung

Chùm ảnh: Chào mừng ngày 16/2