BHXH tỉnh Lạng Sơn: Đôn đốc khai thác phát triển đối tượng

18/10/2017 03:43 PM


Vừa qua, tại Lạng Sơn, BHXH tỉnh tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017. Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc BHXH tỉnh; trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 9/2017 số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 760.400 người, đạt 106,4% kế hoạch được giao, tăng 53.189  người (7%) so với cuối năm 2016; tổng thu gần 960 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2016); nợ các đơn vị sử dụng LĐ gần 36 tỷ đồng, chiếm 2,86% dự toán thu BHXH Việt Nam giao; công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thuận lợi cho người hưởng với tổng chi hơn 1342 tỷ đồng (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016). Giải quyết chế độ đúng, đủ, kịp thời cho hơn 4.400 lượt người hưởng chế độ BHXH, hơn 6.500 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp và thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 786.000 lượt khám chữa bệnh BHYT.

Công tác triển khai mã số BHXH và trả sổ BHXH cho NLĐ cũng được BHXH tỉnh quan tâm chú trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến hết tháng 9/2017 BHXH tỉnh lạng Sơn đã gán mã số BHXH cho hơn 628.600 người, đạt 82,5% số người tham gia BHXH, BHYT, một số đơn vị làm tốt công tác gán mã số BHXH như Văn Quan (92,6%), Bình Gia (89,6%) Bắc Sơn (88,7%); tiến hành bàn giao hơn 33.000 sổ BHXH cho người lao động, chiếm 63,6% tổng số sổ BHXH đang quản lý, một số huyện có tỷ lệ bàn giao sổ cao như Tràng Định (92,1%), Văn Lãng (90,1%) và Đình Lập (80,7%).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác khai thác, phát triển đối tượng; thu và thu nợ; rà soát cấp mã số BHXH, trả sổ BHXH cho người lao động; quản lý chi khám chữa bệnh BHYT.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh ông Đỗ Văn Khoan chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thành phố cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Đôn đốc thực hiện công tác khai thác, phát triển đối tượng, thu và giảm nợ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; Tiếp tục thực hiện và hoàn thành đồng bộ dữ liệu và rà soát trả sổ cho NLĐ đúng tiến độ; Tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT bằng các biện pháp thực hiện giám định BHYT giảm thiểu lạm dụng và lãng phí quỹ BHYT; Sử dụng các nguồn kinh phí quản lý tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; Các phòng nghiệp vụ tăng cường hỗ trợ các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý, điều hành tại đơn vị; Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, phân công bố trí công việc rõ ràng, hợp lý; gắn thi đua với xếp loại, đánh giá lao động hàng tháng, hàng quý./.

 

Phạm Hoa

Chùm ảnh: Chào mừng ngày 16/2