Quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025

11/12/2019 02:38 PM


Ngày 08/12/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW và kế hoạch của BCH Đảng ủy BHXH tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc và tiến tới Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong cơ quan cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần tập trung, thực hiện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 2015-QĐ/TW của Bộ Chính trị tới toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức. Phần Đại hội gồm các nội dung chính như: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ, chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác tổ chức đại hội cũng như công tác sau đại hội được trình bày chi tiết, phục vụ trực tiếp và thiết thực cho công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ BHXH tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Phong đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW; đề nghị các chi bộ cần tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn, kế hoạch tổ chức đại hội của Ban Tổ chức Trung ương; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế đơn vị để lãnh đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trang trọng và thành công.

Lâm Hằng

 

 

Lâm Hằng

Chùm ảnh: Chào mừng ngày 16/2