BHXH tỉnh: Giao ban công tác quý I năm 2019

22/04/2019 08:43 AM


Thực hiện chương trình công tác năm, sáng ngày 19/4, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2019. Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, tăng cường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, cụ thể: Tổng số người tham gia BHXH là 199.514 người; tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ đạt 28,47% so với lực lượng lao động ước năm 2019. Số người tham gia BHTN là 181.322 người; tăng 8,15% so với cùng kỳ năm trước; đạt tỷ lệ 25,88% so với lực lượng lao động ước năm 2019; tăng 71.035 người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT là 1.045.791 người; tăng 22.244 người (2,17%) so với tháng 12/2018; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,06% dân số 2019; tăng 1,42% so với tháng 12/2018. Số thu BHXH, BHTN, BHYT toàn tỉnh  được 971 tỷ 405 triệu đồng; đạt 21,93% kế hoạch BHXH Việt Nam dự kiến giao năm 2019. Giải quyết 3.042 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, 16.955 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Từ đầu năm đến hết tháng 3/2019 có khoảng 301.962 lượt người KCB BHYT; tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng chi phí KCB BHYT khoảng:194 tỷ 508 triệu đồng, tuy có thấp hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn vượt trên 29 tỷ đồng so với dự toán được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đưa ra ý kiến lý giải về các khó khăn, giải trình những tồn tại và đưa ra giải pháp cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý II cũng như đến hết năm 2019: cần tập trung cao độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phấn đấu đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ từ 90,5% dân số trở lên; tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 34%; BHTN đạt 31% so với lực lượng lao động, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong quý I, một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa kịp thời. Đặc biệt, việc hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề theo Công văn số 76 về phát triển BHXH tự nguyện và BHYT trong công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh ở một số đơn vị chưa được triển khai nghiêm túc, kết quả chưa cao. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tiếp đến là giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, hết năm tỷ lệ nợ đọng dưới 2%. Nâng cao trách nhiệm và đổi mới phương pháp giám định BHYT; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ, kịp thời quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, toàn Ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.           

              

                                                                                                                                                                                             Lâm Hằng

Chùm ảnh: Chào mừng ngày 16/2